Obavijest o odvozu otpada sa područja Općine Stupnik

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD  odvozi se dva (2) puta tjedno – utorkom i petkom, izuzev jednog dana u mjesecu kada se odvozi reciklabilni otpad (papir i plastika).

RECIKLABILNI OTPAD – PAPIR I PLASTIKA  odvozi se jednom (1) mjesečno prema sljedećem rasporedu:

Mjesec/godina

10/2019

12/2019

01/2020

02/2020

Datum odvoza

31.

06.

03.

07.

BLAGDANI I PRAZNICI (!):

Umjesto na Dan svih svetih (01.11.2019.) reciklabilni otpad (papir i plastika) odvoziti će se u četvrtak – 31.10.2019.

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD  odvoziti će se prema sljedećem datumu:

21.11.2019.

 

VAŽNA NAPOMENA!!!

Za odvoz krupnog (glomaznog) otpada potrebno je izvršiti prijavu najkasnije tri (3) radna dana prije naprijed navedenog datuma odvoza na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr

Odvoz glomaznog otpada za koji nije izvršena prijava na naprijed navedeni način neće biti prikupljen od korisnika u redovnom odvozu već je za isti moguće zatražiti izvanredan odvoz koji podliježe plaćanju dodatne naknade.

Prilikom prijave potrebno je navesti podatke o korisniku (ime, prezime, adresa) te okvirni sastav otpada (npr. krevet, željezni dijelovi bicikla, madraci i sl.).

Na dan odvoza glomaznog otpada isti je potrebno odložiti izvan dvorišta, odnosno koliko je moguće bliže kolnom ulazu, na način da se omogući vozilu nesmetan prilaz u svrhu preuzimanja glomaznog otpada.

U slučaju otežanog pristupa, glomazni otpad potrebno je dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje.

Prilikom preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada ne odgovaramo za robu i stvari koje se preuzimaju u okviru prikupljanja predmetnog otpada ukoliko su iste odložene uz glomazni otpad namijenjen odvozu.

Krupnim (glomaznim) otpadom smatraju se: ormari, stolice, radijatori, kade, madraci, kauči i sl.

Krupnim (glomaznim) otpadom ne smatra se: šuta, cigla, drvene grede, beton, salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi, akumulatori, gume, električni i elektronski otpad i sl.

Prije odlaganja krupnog (glomaznog) otpada primjereno je pogledati Naputak o glomaznom otpadu (NN br. 79/15) u kojem su navedene vrste otpada koje se smatraju glomaznim otpadom.

ZA SVE OSTALE INFORMACIJE MOŽETE NAM SE JAVITI: 

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje
Tel: 049/587-810, Fax: 049/249-240
web: www.eko-flor.hr
e-mail: info@eko-flor.hr