Izvješće o lokacijama, količinama obačenog otpada troškovima uklanjanja i provedbi mjera za otklanjanje otpada za 2020. godinu