Održana četvrta javna tribina za građane u okviru projekta “Informirano za zeleno sutra”

U ponedjeljak, 28. listopada 2019., s početkom u 18:00 sati u Gradu Sveta Nedelja, u Društvenom domu Strmec, Ulica Vladimira Nazora 13, održana je posljednja četvrta javna tribina u okviru projekta „Informirano za zeleno sutra“.

Podsjetimo, Grad Sveta Nedelja je 19. srpnja 2018. sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Informirano za zeleno sutra“ (referentni broj ugovora K.K.06.3.1.07.0023). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, referentnog broja K.K.06.3.1.07.0023), potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Razdoblje provedbe projekta „Informirano za zeleno sutra“ je od 1. lipnja 2018. godine do 02. veljače 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 574.414,78 kuna, a iznos koji sufinancira EU iz Kohezijskog fonda (85%) iznosi 488.252,56 kuna.

Svrha javnih tribina u okviru EU sufinanciranog projekta „Informirano za zeleno sutra“, K.K.06.3.1.07.0023, bila je educiranje i informiranje građana Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik o održivom gospodarenju otpadom uključujući sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu predmeta, odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima i kućno kompostiranje.

Ispred Grada Svete Nedelje uvodni je pozdrav za sve prisutne održala zamjenica gradonačelnika Grada Svete Nedelje Marija Hršak koja je otvorila događaj te ujedno pozdravila i predstavnicu Općine Stupnik. Više informacija o projektu „Informirano za zeleno sutra“, do sada provedenim aktivnostima i o važnosti projekta za građane Svete Nedelje i Stupnika, prezentirala je gđa. Martina Fabijan iz Upravnog odjel za gospodarstvo, EU projekte, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imovinsko-pravne odnose Grada Sveta Nedelja.

Edukacija i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom u okviru projekta „Informirano za zeleno sutra“ uključivala je teme:  sprječavanje nastanka otpada, ponovna  uporaba predmeta,  odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima i kućno kompostiranje, kako je navela moderatorica tribine i stručnjak za gospodarenje otpadom, gospođa Maja Jerman Vranić iz poduzeća EKONERG d.o.o. Ova posljednja tribina bila je posebno posvećena tematici ponovne uporabe predmeta.

Javnoj su tribini svojim stručnim znanjem pridonijeli gđa. Tamara Tarnik, stručnjak za gospodarenje otpadom i gđa Vesna Centa iz poduzeća EKO-FLOR PLUS d.o.o., pružatelja javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada na području Svete Nedelje i Stupnika. Gđa. Tarnik je  prezentirala sustav gospodarenja otpadom i odgovorno postupanje s otpadom, s posebnim naglaskom na odvojeno prikupljanje i sakupljanje otpada. Gđa Jerman Vranić prezentirala je vodeću temu ponovne uporabe predmeta, uz samu metodologiju te koristi od aktivnosti ponovne uporabe predmeta za okoliš.

Prisutni su građani ovim događajem kao i u prethodne tri javne tribine dobili uvid u teme i ciljeve projekta, te su informirani o novostima iz područja održivog gospodarenja otpadom s naglaskom na temu ponovne uporabe predmeta, a nakon prezentacije, u dvorani Društvenog doma, razvila se i kratka diskusija na kojoj su građani postavljali dodatna pitanja i davali svoje komentare.