vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja

SPOT
29.04.2019.

SPOT
26.04.2019.

RADIO EMISIJA
29.04.2019.

RADIO EMISIJA
03.06.2019.

TV PRILOZI O
TRIBINI ODRŽANOJ
U MALOJ GORICI

POZIV NA JAVNU TRIBINU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

PREZENTACIJA JAVNE TRIBINE O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

RADIO POZIV NA MANIFESTACIJU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja