Edukacija građanstva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u sklopu projekta “Razdvoji po boji”

U svrhu edukacije stanovništa o savjesnom razdvajanju komunalnog otpada u sklopu projekta “Razdvoji po boji” pozivamo sve zainteresirane da se odazovu na  radionice  u sljedećim terminima:

Društveni dom Rakitje, Rakistka cesta 4, Rakitje
11.04. – 18h
12.04. – 18h
13.04. – 18h

Društveni dom Strmec, Vladimira Nazora 13, Strmec
24.04. – 17h
25.04. – 18h
26.04. – 18h
27.04. – 18h

Društveni dom Mala Gorica, Augusta Šenoe 34, Mala Gorica
2.05. – 18h
3.05. – 18h
4.05. – 18h