Novo reciklažno dvorište započelo s radom

Danas je s radom započelo novo reciklažno dvorište na adresi Zelena ulica br.5, Brezje, 10 431 Sveta Nedelja. Besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta imaju fizčke osobe s područja grada Svete Nedelje uz predočenje osobne iskaznice. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:

Ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 15:00 sati
Utorak i četvrtak 12:00 do 19:00 sati

Subota 08:00 do 13:00 sati

Podsjećamo, projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Sveta Nedelja proveden je sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj ugovora: K.K.06.3.1.03.0111 koji je sklopljen 15. studenog 2018. Razdoblje provedbe projekta je bilo od 01. listopada 2018. godine najkasnije do 15. studenog 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.031.741,46 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 2.920.616,46 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 2.482.523,99 kn, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava u iznosu od 15% vlastitog udjela prihvatljivih troškova i trošak neprihvatljivih troškova osiguran je iz proračuna Grada Sveta Nedelja, a 84.375,65 kuna osigurala je Zagrebačka županija u 2019. godini za pokriće dijela vlastitog udjela korisnika u troškovima provedbe projekta.

U tijeku je uređenje pristupne ceste do novog reciklažnog dvorišta, odnosno postava novog asflatnog kolnika u Zelenoj ulici u Brezju. S današnjim danom prestalo je s radom reciklažno dvorište koje je do sada radilo na adresi dr. Franje Tuđmana 8, Sveta Nedelja.