Obavijest koncesionara za odvoz otpada Mull-Transa d.o.o.

Poštovani korisnici javne usluge Grada Sveta Nedelja,

obavještavamo Vas kako je prilikom izrade računa za javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog otpada za lipanj 2022. godine došlo do sistemske pogreške u generiranju poziva na broj te iz tog razloga prema istima nije moguće izvršiti uplatu.

Radi lakšeg rješenja nastale situacije molimo korisnike javne usluge da uplatu izvršite na način da u POZIV NA BROJ stave u model HR:00 te da upišu samo PRVI DIO POSTOJEĆEG POZIVA NA BROJ koji je naveden na uplatnici do crtice.

Također Vas obavještavamo kako je uplatu po zaprimljenoj uplatnici moguće izvršiti u Poštanskom uredu Grada Sveta Nedelja, gdje će službenice poštanskog ureda izaći u susret korisnicima te izvršiti proknjiženje poziva na broj i ispravak modela plaćanja umjesto korisnika.

Molimo da uvažite našu ispriku zbog nastale situacije.

MULL-TRANS d.o.o.