Obavijest o sakupljanju BIO OTPADA s područja grada Svete Nedelje

Poštovani korisnici javne usluge sakupljanja bio otpada s područja Grada Sveta Nedelja,

obavještavamo Vas kako će se sa sakupljanjem bio otpada s područja Grada Sveta Nedelja započeti od rujna 2022. godine, prilikom čega će se isti sakupljati jednom (1) tjedno – srijedom. Prvi odvoz izvršiti će se 07. rujna 2022. godine.

Prikupljanje bio otpada vršiti će se putem vrećica zapremnine 30 l pri čemu korisnici mogu svaki tjedan odložiti dvije (2) vrećice zapremnine 30 l, odnosno ukupno 60 l.

Svim korisnicima koji su se očitovali da žele odvojeno predavati biootpad, djelatnici koncesionara podijeliti će 40 vrećica volumena 30 l što je dostatno za 20 tjedana, nakon kojeg perioda će se pristupiti ponovnoj podjeli.

Molimo sve korisnike da vrećice sa bio otpadom stave na dostupno mjesto za preuzimanje, najkasnije do 06:00 sati ujutro na dan odvoza (srijedu).

Vrećice za bio otpad koristite strogo namjenski, te se u iste SMIJE odlagati isključivo:

  • kuhinjski otpad – ostaci i kora voća i povrća, ljuske od jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.
  • vrtni ili zeleni otpad – uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci kod orezivanja voćaka i vinove loze, ostaci voća i povrća i sl.

NE SMIJE se odlagati:

  • ostaci termički obrađene hrane
  • kosti, meso, riba, koža, masnoće, izmet
  • pepeo, pijesak za kućne životinje
  • ambalaža (kartonska, staklena, plastična), gume, plastika, metal, staklo
  • opasni otpad, lijekovi, pelene
  • novinski papir i časopise u boji
  • obojeni i lakirani drveni otpad
  • biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, uljnim i zaštitnim bojama i pesticidima odjeća, cigarete i slično

Kod prikupljanja bio otpada koncesionar neće preuzimati otpad odložen u druge vrećice, osim onih koje su dostavili djelatnici koncesionara.

Koncesionar zadržava pravo provjere sadržaja otpada odloženog u tipiziranu vrećicu te u slučaju odloženog otpada koji ne odgovara kategoriji bio otpada, otpad neće biti prikupljen te korisnik podliježe mogućnosti obračunavanja ugovorne kazne.

Za sva pitanja možete se obratiti koncesionaru da broj telefona 049/587-810 ili putem maila info@mulltrans.hr.