Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada – raspored

U privitku možete preuzeti raspored za odvoz komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, reciklabilnog otpada, raspored reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta te druge važne napomene, kao i upute o postupanja sa otpadom.