Obavijest tvrke Eko Flor Plus d.o.o. o odvozu glomaznog otpada!

Koncesionar za odvoz otpada tvrtka Eko Flor Plus d.o.o. obavještava da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada izvršiti u periodu od 18. – 22.05.2020. godine.

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr.