Promjena modela odvoza otpada

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

zbog usklade sa Zakonom o gospodarenju otpadom koji je donio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. godine, od 1. lipnja 2022. godine novi koncesionar za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada je tvrtka Mull – trans d.o.o.

Od navedenog datuma zaprimat ćete jedan mjesečni račun za zbrinjavanje komunalnog otpada od navedenog koncesionara.

Novi koncesionar svim korisnicima na kućnu adresu uputio je Cjenik, Obavijest i Izjavu. Obveza korisnika je ispuniti i vratiti Izjavu koncesionaru (putem elektroničke pošte; izjave@mulltrans.hr ili putem pošte).

Cijena odvoza otpada ovisiti će o:

  • veličini spremnika koji koristite za komunalni otpad – označiti na izjavi novog koncesionara,
  • broju odvoza komunalnog otpada mjesečno,
  • hoćete li kompostirati biootpad ili ne (ukoliko kompostirate u svojem kućanstvu, ukupni mjesečni račun za komunalni otpad biti će manji za 11,30 kn/mj).

Cijena javne usluge sastoji se od dva dijela:

  1. Fiksni dio cijene
  2. Varijabilni dio cijene

Fiksni dio cijene isti je za spremnik od 80 litara, 120 litara i 240 litara i iznosi 67,80 kuna (ukoliko NE KOMPOSTIRATE biootpad u vlastitom kućanstvu).

Fiksni dio cijene isti je za spremnik od 80 litara, 120 litara i 240 litara i iznosi 56,50 kuna (ukoliko KOMPOSTIRATE biootpad u vlastitom kućanstvu).

 Varijabilni dio cijene je cijena pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad po broju pražnjenja.

Pogledajte detaljni izračun: