Zbrinjavanje biootpada ili zelenog otpada na svojoj okućnici korištenjem kompostera

Poštovani sugrađani,
Grad Sveta Nedelja nastavlja i ove godine sa projektom dodjele besplatnih kompostera za kompostiranje biorazgradivog otpada (komposter). U komposteru možete iz biljnih otpadaka od pripreme hrane i otpada sa svoje okućnice proizvoditi kvalitetan humus za upotrebu u vlastitom vrtu.
Da bi ostvarili pravo na besplatan komposter potrebno je: imati prebivalište u Gradu Sveta Nedelja, posjedovati okućnicu sa zelenom površinom, imati podmirene obveze prema Gradu Sveta Nedelja i koncesionaru za odvoz otpada, obveznik ste komunalne naknade i naknade za uređenje voda, komposter koristiti na adresi gdje je preuzet u razdoblju od 5 godina, provoditi kompostiranje otpada sa okućnice i iz kuhinje prema uputama koje ćete dobiti uz komposter, što isključuje dosadašnji način postupanja sa biootpadom i odlaganje u posude za komunalni otpad, komposter osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto, pristati na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja kompostera.

Komposter možete dobiti na korištenje, ako dostavite popunjen Prijavni obrazac za dodjelu besplatnog kompostera (na dnu ovog letka) na jedan od sljedećih načina:

1. osobno na urudžbeni Grada Sveta Nedelja (ponedjeljak 9:00 – 18:30, utorak-četvrtak 7:30-15:30, petak 7:30-14:00):
2. e-mailom: ured@grad-svetanedelja.hr

Nakon zaprimanja zahtjeva, a prema redoslijedu zaprimanja, obavijestiti ćemo Vas o načinu preuzimanja kompostera gdje će te potpisati zapisnik o preuzimanju kompostera sa uputama za kompostiranje.
Naglašavamo da imamo ukupno 50 kompostera tako da ćemo ih dijelit prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Za dodatna pitanja slobodno nam se obratite mailom na adresu ured@grad-svetanedelja.hr ili pročitajte na web stranicama https://grad-svetanedelja.hr/ i http://informirano-za-zeleno-sutra.hr/