Informirano za zeleno sutra

08. veljače 2019. godine održan je u Gradskoj vijećnici Grada Svete Nedelje prvi sastanak u okviru EU Projekta „Informirano za zeleno sutra“ koji je financiran iz Kohezijskog fonda (KK.06.3.1.07.0023).

Sastanku su sudjelovali izvršitelji Provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom zajednica ponuditelja Moneo Savjetovanje d.o.o. i EKONERG-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. iz Zagreba, predstavnik tvrtke Logička Matrica d.o.o. iz Zagreba koja obavlja funkciju vanjskog voditelja projekta, predstavnica Općine Stupnik, te predstavnici Grada Svete Nedelje.

Projektom, koji se provodi na području grada Svete Nedelje i općine Stupnik, informirat će se 100% građana o održivom gospodarenju otpadom. Tijekom razdoblja provedbe projekta (do siječnja 2020. godine) provest će se ukupno 10 aktivnosti u cilju informiranja i edukacije građana grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, o njihovoj ulozi u postizanju cilja sprječavanja nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom i odvojenom sakupljanju otpada te ponovnoj uporabi predmeta i kućnom kompostiranju.

Aktivnosti koje će se provoditi usmjerene su svim građanima, ali i pojedinim ciljnim skupinama. Provedbom aktivnosti građanima će se prenijeti ključne poruke kojima će biti upoznati s važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom.

Neke od aktivnosti koje će se provoditi su: izrada i podjela letaka i brošura, plakata, emitiranje radijskih emisija, radijskih reklama, organizacija informativnih događaja (javne tribine), obilježavanje Dana zaštite prirode RH, izrada internet stranice, izrada bojanki za djecu itd.