vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja

“Informirano za zeleno sutra” – o projektu

Pozivamo vas na javnu tribinu o održivom gospodarenju otpadom koja će se održati 3. lipnja 2019. godine s početkom u 18,00 sati u Društvenom domu Rakitje.

Svrha javne tribine u okviru projekta ,,Informirano za zeleno sutra” K.K.06.3.1.07.0023 jest educiranje i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom uključujući odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Na javnoj tribini sudjelovat će predstavnici Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, predstavnik EKO-FLOR d.o.o., koncesionar za odvoz otpada s područja grada Svete Nedelje i Općine Stupnik i stručnjaci iz područja gospodarenja otpadom.

 

vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja