vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja

odvajanje
otpada

RECIKLIRAJMO

Informirajmo se o odvojenom prikupljanju otpada,  kako i gdje predati pojedine vrste otpada u gradu ili općini te kod komunalne tvrtke.

Organizirajmo se i pripremimo za odvojeno sakupljanje, postavimo posude i/ili vrećice u koje ćemo odvojeno skupljati određene vrste otpada.

Odvojeno prikupljajmo što više vrsta otpada. 

U pojedine spremnike za odvojeno prikupljanje otpada odlažimo vrste otpada točno predviđene za određeni spremnik.

RAZVRSTAVANJEM SMANJUJEŠ KOLIČINU OTPADA ZA ODLAGANJE

Vodimo brigu da se u pojedine spremnike za odvojeno prikupljanje otpada odlažu vrste otpada točno predviđene za određeni spremnik.

vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja