vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja

sprječavanje nastanka
otpada

KAKO SVATKO OD NAS MOŽE SMANJITI KOLIČINU OTPADA KOJU STVARA?

USVOJIMO DOBRE NAVIKE!

 • Kupujmo racionalno, birajmo jedno veće pakiranje umjesto više manjih.
 • Razmislimo o učinku proizvoda koje kupujemo na okoliš, uključujući ambalažu.
 • Kupujmo proizvode u rinfuzi umjesto u pojedinačnim pakiranjima.
 • Kupujmo kvalitetnije proizvode koji imaju dulji vijek uporabe.
 • Koristimo proizvode višekratno, poput plastičnih vrećica.
 • Provjerimo oznake na proizvodu i dajmo prednost proizvodima sa višim udjelom materijala koji se može reciklirati
 • Ne bacajmo hranu, kupujmo namirnice planski i u količini koja nam stvarno treba.
 • Izbjegavajmo kupovinu jednokratnih proizvoda poput britvica, kemijskih olovaka, upaljača.
 • Koristimo umjesto plastičnih vrećica eko vrećice (platnene, jutene…)
 • Koristimo punjive baterije i dugotrajnije štedne žarulje
 • Čistimo manje štetnim, a ujedno i jeftinijim sredstvima (soda bikarbona, ocat).
 • Posuđujmo proizvode koje namjeravamo koristiti samo jednaput, npr. knjigu ili alat.
 • Razmislimo o darivanju usluga, a ne materijalnih stvari i poklonimo primjerice karte za neki koncert ili tečaj.

Sprječavanje ili smanjivanje nastanka otpada znači pozitivan korak u zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa, a istovremeno znači i uštede kućnom budžetu!

vidljivost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Sveta Nedelja