Održana treća javna tribina za građane u sklopu projekta “Informirano za zeleno sutra”

U ponedjeljak, 03. lipnja 2019., s početkom u 18:00 sati u Gradu Sveta Nedelja, u Društvenom domu Rakitje, Rakitska ulica 4. Rakitje održana je treća od četiri planirane javne tribine u okviru projekta „Informirano za zeleno sutra“.

Podsjetimo, Grad Sveta Nedelja je 19. srpnja 2018. sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Informirano za zeleno sutra“ (referentni broj ugovora K.K.06.3.1.07.0023). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, referentnog broja K.K.06.3.1.07.0023), potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Razdoblje provedbe projekta „Informirano za zeleno sutra“ je od 1. lipnja 2018. godine do 02. veljače 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 574.414,78 kuna, a iznos koji sufinancira EU iz Kohezijskog fonda (85%) iznosi 488.252,56 kuna.

Svrha javnih tribina u okviru EU sufinanciranog projekta „Informirano za zeleno sutra“, K.K.06.3.1.07.0023, jest educiranje i informiranje građana Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik o održivom gospodarenju otpadom uključujući sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu predmeta, odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima i kućno kompostiranje.

Ispred Općine Stupnik tribini je prisustvovala Koraljka Bjedov, viša savjetnica za građevinsko-prostorne i komunalne poslove, a ispred Grada Svete Nedelje uvodno je pozdravio sve prisutne predsjednik Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje Matej Vrdoljak koji je otvorio događaj. Više informacija o projektu „Informirano za zeleno sutra“ i o važnosti projekta za građane Svete Nedelje i Stupnika, prezentirala je gđa. Martina Fabijan iz Upravnog odjel za gospodarstvo, EU projekte, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imovinsko-pravne odnose Grada Sveta Nedelja.

Edukacija i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom u okviru projekta „Informirano za zeleno sutra“ uključuje  teme:  sprječavanje nastanka otpada, ponovna  uporaba predmeta,  odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima i kućno kompostiranje, kako je navela moderatorica tribine i stručnjak za gospodarenje otpadom, gospođa Maja Jerman Vranić iz poduzeća EKONERG d.o.o. Današnja tribina bila je posebno posvećena tematici kompostiranja.

Javnoj su tribini svojim stručnim znanjem pridonijeli gđa. Tamara Tarnik, stručnjak za gospodarenje otpadom i gđa Vesna Centa iz poduzeća EKO-FLOR PLUS d.o.o., pružatelja javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada na području Svete Nedelje i Stupnika. Gđa. Tarnik je  prezentirala sustav gospodarenja otpadom i odgovorno postupanje s otpadom, s posebnim naglaskom na odvojeno prikupljanje i sakupljanje otpada. Gđa Dora Stanec prezentirala je vodeću temu kompostiranja, uz samu metodologiju izrade komposta i njegove važnosti za okoliš.

Prisutni su građani ovim događajem dobili uvid u teme i ciljeve projekta, te su informirani o novostima iz područja održivog gospodarenja otpadom s naglaskom na temu kućnog kompostiranja, a nakon prezentacije, u dvorani Društvenog doma, razvila se i kratka diskusija na kojoj su građani postavljali dodatna pitanja i davali svoje komentare.

„Organizacija javne tribine je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iz Kohezijskog fonda“

„Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Svete Nedelje.“