Obavijest o novom koncesionaru i prikupljanju mješanog komunalnog otpada

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

zbog usklade sa Zakona o gospodarenju otpadom koji je donio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. godine,

od 1. lipnja 2022. godine novi koncesionar za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada je tvrtka Mull – trans d.o.o.

Od navedenog datuma zaprimati će te jedan mjesečni račun za zbrinjavanje komunalnog otpada od navedenog koncesionara.

Novi koncesionar svim korisnicima na kućnu adresu uputio je Cjenik, Obavijest i Izjavu. Obveza korisnika je ispuniti i vratiti Izjavu koncesionaru (putem elektroničke pošte; izjave@mulltrans.hr ili putem pošte).

Cijena odvoza otpada ovisiti će o:

– veličini spremnika kojeg koristite za komunalni otpad – označiti na izjavi novog koncesionara,

– broju odvoza komunalnog otpada mjesečno,

– hoćete li kompostirati biootpad ili ne (ukoliko kompostirate u svojem kućanstvu, ukupni mjesečni račun za komunalni otpad biti će manji za 11,30 kn/mj).

Cijena javne usluge sastoji se od dva dijela:

  1. Fiksni dio cijene
  2. Varijabilni dio cijene

Fiksni dio cijene isti je za spremnik od 80 litara, 120 litara i 240 litara i iznosi 67,80 kuna (ukoliko NE KOMPOSTIRATE biootpad u vlastitom kućanstvu).

Fiksni dio cijene isti je za spremnik od 80 litara, 120 litara i 240 litara i iznosi 56,50 kuna (ukoliko KOMPOSTIRATE biootpad u vlastitom kućanstvu).

Varijabilni dio cijene je cijena pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad po broju pražnjenja. Ukoliko ste se odlučili za spremnik od 120 litara, prvi puta u mjesecu kada vašu kantu iznesete za odvoz otpada, isti će vas koštati 14,92 kune. Drugi puta, će vas također koštati dodatnih 14,92 kune, a svaki slijedeći puta (od trećeg do petog pražnjenja) iznos se umanjuje i iznosi 6,86 kuna.

Primjer mjesečnog računa odvoza kante od 120 litara (KOMPOSTIRA BIOOTPAD).

1 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA MJESEČNO:

56,50 + 14,92 = 71,42 kune / mjesečno

2 ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA MJESEČNO:

56,50 + 14,92 + 14,92 = 86,34 kune / mjesečno

3 ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA MJESEČNO:

56,50 + 14,92 + 14,92 + 6,86 = 93,20 kune / mjesečno

4 ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA MJESEČNO:

56,50 + 14,92 + 14,92 + 6,86 + 6,86 = 100,06 kune / mjesečno

5 ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA MJESEČNO:

56,50 + 14,92 + 14,92 + 6,86 + 6,86 + 6,86 = 106,92 kune / mjesečno